Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

DABANDAŞI

is. Əldə, dabanda bərkləşmiş çirki sürtüb çıxarmaq üçün süngər kimi məsaməli yüngül daş; pemza, süngərdaşı.
← DABANCIQ

is. Kiçik daban, incə daban.

DABANIÇATLAQ →

sif. dan. Pinti, natəmiz. Yerə kəlağayı sərib, qızı onun üstündə gəzdirərdilər ki, görsünlər, kəlağayı qırışmır ki.

Həmin söz digər lüğətlərdə: