Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində DABANIÇATLAQ sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

sif. dan. Pinti, natəmiz. Yerə kəlağayı sərib, qızı onun üstündə gəzdirərdilər ki, görsünlər, kəlağayı qırışmır ki.. Qırışmış olsa, dabanıçatlaqdır, – deyə almazdılar. R.Əfəndiyev.
← DABANDAŞI

is. Əldə, dabanda bərkləşmiş çirki sürtüb çıxarmaq üçün süngər kimi məsaməli yüngül daş; pemza, süngərdaşı.

DABANIQALXIQ →

sif. dan. Gəzəyən.