Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

DABANIQALXIQ

sif. dan. Gəzəyən.
← DABANIÇATLAQ

sif. dan. Pinti, natəmiz. Yerə kəlağayı sərib, qızı onun üstündə gəzdirərdilər ki, görsünlər, kəlağayı qırışmır ki.

DABANIQARA →

bax qaradaban.

Həmin söz digər lüğətlərdə: