Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

DABANIQARA

Həmin söz digər lüğətlərdə: