Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində DABANLI sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

sif.
1. Dabanı olan. Dabanlı tufli.
2. məc. dan. Qılçaları qüvvətli. Dabanlı adam.
← DABANLAMAQ

f. Ardınca düşmək, addım-addım izləmək, təqib etmək.

DABANSIZ →

sif. Dabanı olmayan. Dabansız ayaqqabı.