Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

DAD-AMAN

bax dad3
← DADAMAL

sif. dan. Bir şeyə (adətən arzu edilməyən şeyə) dadanmış, öyrəşmiş; vərdişli, adətkərdə.

DADANAQ →

bax dadamal. _Dadanaq olmaq – öyrənmiş olmaq, yaxın olmaq, tanımaq.

Həmin söz digər lüğətlərdə: