Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində DADANDIRILMA sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

Dadandırılmaq”dan f.is.
← DADANAQ

bax dadamal. □ Dadanaq olmaq – öyrənmiş olmaq, yaxın olmaq, tanımaq

DADANDIRILMAQ →

məch. Öyrəşdirilmək, alışdırılmaq, dadanaq edilmək