Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

DADANDIRILMA

Dadandırılmaq”dan f.is.
← DADANAQ

bax dadamal. _Dadanaq olmaq – öyrənmiş olmaq, yaxın olmaq, tanımaq.

DADANDIRILMAQ →

məch. Öyrəşdirilmək, alışdırılmaq, dadanaq edilmək.

Həmin söz digər lüğətlərdə: