Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində ABADANLANMAQ sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

bax abadanlaşmaq.
← ABADAN

bax abad. Abadan kənd tüstüsündən bəlli olur. (Ata. sözü). □ Evin abadan – bax ev

ABADANLAŞDIRILMA →

“Abadanlaşdırılmaq” dan f.is