Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

ABADANLANMAQ

bax abadanlaşmaq.
← ABADAN

bax abad. Abadan kənd tüstüsündən bəlli olur.

ABADANLAŞDIRILMA →

“Abadanlaşdırılmaq” dan f.is.

Həmin söz digər lüğətlərdə: