AKADÉMİYA

[miladdan qabaq IV əsrdə Afina şəhəri yaxınlığındakı bağlarda qədim yunan filosofu Platon tərəfindən təşkil edilmiş məktəbin adından]
1. Elm və sənətləri inkişaf etdirmək məqsədini daşıyan ali elmi müəssisə. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası. Tibb Akademiyası.
2. Bəzi xüsusi elm sahələrinə aid müxtəlif ali məktəblərin adı. İctimai Elmlər Akademiyası. Hərbi Tibb Akademiyası.

Həmin söz digər lüğətlərdə:

Azərbaycanca-rusca lüğət

AKADEMİYA I сущ. академия: 1. название высших государственных научных учреждений. ətraflı

Azərbaycan dilinin etimologiya lüğəti

AKADEMİYA Yunan sözüdür. Afinada yer adı ilə bağlıdır. Həmin yerdə e.ə 385-ci ildən eranın 579-cu ilinə qədər ətraflı

Author: Obastan; Publisher: Obastan