AKKREDİTİ́V

[fr.] İdarə və ya şəxsə vermək üçün kredit; müəssisənin digər bir müəssisəyə göstəriş sənədi. Akkreditiv ilə hər yerdə əmanət kassalarından pul almaq olar.

Həmin söz digər lüğətlərdə:

Azərbaycanca-rusca lüğət

AKKREDİTİV I сущ. фин. аккредитив (денежный документ, содержащий поручение лицу о выплате денег предъявителю) II прил. аккредитивный ətraflı

Author: Obastan; Publisher: Obastan