AKTİ́V₁

[lat.]
1. Partiya təşkilatının və ya başqa ictimai təşkilatın ən fəal hissəsi. Partiya aktivi. Həmkarlar ittifaqı aktivi.
2. Sif. mənasında. Fəal. Bizim dərnəyin aktiv üzvü. // Güclü, təsirli. Aktiv müqavimət. ◊ Aktiv lüğət (söz) ehtiyatı dilç. – danışanın tamamilə başa düşdüyü və həmişə işlətdiyi sözlər. Aktiv seçki hüququ – seçmək hüququ.

Həmin söz digər lüğətlərdə:

Azərbaycanca-rusca lüğət

AKTİV 1 I прил. активный. Aktiv fəaliyyət активная деятельность, aktiv iştirak активное участие, aktiv yoldaş активный товарищ; экон. ətraflı

Azərbaycan dilinin omonimlər lüğəti

AKTİV AKTİV I is. [ lat. ] Müəssisənin və ya ictimai təşkilatların fəal hissəsi. AKTİV II is. [ lat. ətraflı

Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti

AKTİV AKTİV – PASSİV Gündəlikdə işlənən, tələbatı ödəyən sözlər aktiv, az işlədilən, köhnəlmiş sözlər passivdir. ətraflı

Azərbaycanca-ingiliscə lüğət

AKTİV I. i. the most active members pl. ətraflı

Author: Obastan; Publisher: Obastan