DEGENERÁSİYA

[lat.] biol.
1. Təbii şəraitin yaxşı olmaması üzündən bitki və heyvan orqanizminin nəsildən-nəslə cırlaşması, pisləşməsi. Yemləmə, saxlama və qulluq şəraitinin kifayət dərəcədə olmaması nəticəsində cırlaşmaya degenerasiya, yaxud pisləşmə deyilir. “Ümumi zootexniya”.
2. Canlı orqanizmlərin hüceyrə və ya üzvlərinin pozulması prosesi.

Həmin söz digər lüğətlərdə:

Azərbaycanca-rusca lüğət

DEGENERASİYA сущ. биол. дегенерация: 1. вырождение как биологический процесс 2. ətraflı

Author: Obastan; Publisher: Obastan