Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində ABADANLAŞDIRILMA sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.