Azərbaycan dilinin frazeologiya lügəti / R

Cəmi – 6867, məqalələr «R» – 51