Azərbaycan dilinin frazeologiya lügəti / X

Cəmi – 6867, məqalələr «X» – 115