Azərbaycan dilinin frazeologiya lügəti / Z

Cəmi – 6867, məqalələr «Z» – 82