Слово ABRINI ÇÖLƏ ATMAQ в фразеологическом словаре азербайджанcкого языка.

şərəfini, mənliyini, şəxsi ləyaqət hissini  itirmək; ~ namusunu itirmək.

← ABRINA QISILMAQ

nüfuzunu, hörmətini qorumaq üçün susmağa məcbur olmaq; ~ namusuna qısılmaq, abır gözləmək, abır-həya

ABRINI ƏTƏYİNƏ BÜKMƏK →

bərk danlamaq, töhmətləndirmək, biabır etmək; ~ abrını vermək (almaq), abrını tökmək (aparmaq), sıxı