Слово ABRINI ƏTƏYİNƏ BÜKMƏK в фразеологическом словаре азербайджанcкого языка.

Azərbaycan dilinin frazeologiya lügəti
ABRINI ƏTƏYİNƏ BÜKMƏK

bərk danlamaq, töhmətləndirmək, biabır etmək; ~ abrını vermək (almaq), abrını tökmək (aparmaq), sıxıb suyunu çıxartmaq, ağ yuyub qara sərmək, üzünün suyunu tökmək, üzünə itin sözünü demək, quru yuyub yaş sərmək.

← ABRINI ÇÖLƏ ATMAQ

şərəfini, mənliyini, şəxsi ləyaqət hissini  itirmək; ~ namusunu itirmək.

ABRINI İTƏ ATMAQ →

bax: abrını çölə atmaq.