Слово AC QULAĞIM, DİNC QULAĞIM в фразеологическом словаре азербайджанcкого языка.

Azərbaycan dilinin frazeologiya lügəti
AC QULAĞIM, DİNC QULAĞIM

riskli işlərə girişməmək, mübahisələrə qoşulmamaq, qətiyyətli olmamaq mənasında işlədilən ifadə; ~ az aşım, ağrımaz başım.

← AC QOYMAQ

ruzisini kəsmək, gəlir mənbəyindən məhrum etmək, dolanışığına qəsdən  mane olmaq; ~ çörəyinə bais ol

AC-YALAVAC QOYMAQ →

hər şeydən məhrum etmək, var-yoxunu əlindən almaq, müflis etmək, dilənçi halına salmaq; ~ ac qoymaq.