Слово AC-YALAVAC QOYMAQ в фразеологическом словаре азербайджанcкого языка.

hər şeydən məhrum etmək, var-yoxunu əlindən almaq, müflis etmək, dilənçi halına salmaq; ~ ac qoymaq.

← AC QULAĞIM, DİNC QULAĞIM

riskli işlərə girişməmək, mübahisələrə qoşulmamaq, qətiyyətli olmamaq mənasında işlədilən ifadə; ~ a

ACI ÇƏKMƏK →

çox fikir eləmək, əzab-əziyyətə düşmək.