Слово KAĞIZI QARA YAZILMAQ в фразеологическом словаре азербайджанcкого языка.

gənc yaşında ölmək, həyatdan nakam köçmək.

← KAĞIZ ÜZƏRİNDƏ QALMAQ

əməl olunmamaq, reallaşmamaq, yerinə yetirilməmək; ~ havada qalmaq.

KAİNATINA ÇIXMAQ (ÇATMAQ) →

bir işin axırına çıxmaq, bir şeyi axıra kimi öyrənmək, dəqiqləşdirmək, aydınlaşdırmaq; ~ kökünə çatm