Слово KEÇƏL HALVA YEYƏR, PULUNA MİNNƏT в фразеологическом словаре азербайджанcкого языка.

Azərbaycan dilinin frazeologiya lügəti
KEÇƏL HALVA YEYƏR, PULUNA MİNNƏT

rəva bilinmədiyi halda nəyi isə öz vəsaiti hesabına əldə edən adam haqqında işlədilən ifadə.

← KEÇƏL BAŞDA DƏLLƏKLİK ÖYRƏNMƏK

mənasız, nəticəsi olmayan faydasız işlə məşğul olmaq.

KEÇƏL SUYA GETMƏZ →

“məni heç cür aldada bilməzsən”, “razılaşmaram” mənasında işlədilən ifadə.