Слово KEÇİ QİYMƏTİNƏ SATMAQ в фразеологическом словаре азербайджанcкого языка.

Azərbaycan dilinin frazeologiya lügəti
KEÇİ QİYMƏTİNƏ SATMAQ

1. Bir şeyi dəyər-dəyməzinə, çox ucuz qiymətə satmaq. 

2. Yaxın adamına, mənsub olduğu düşərgəyə xəyanət etmək.

← KEÇİ CAN HAYINDA, QƏSSAB PİY AXTARIR

çətin vəziyyətə düşmüş adamdan bir şey istəyərkən işlədilən ifadə; ~ mən nə haydayam, sən nə hayda.

KEÇİLƏRİ DAĞILMAQ →

qəzəbi, hirsi soyumaq; ~ cini yatmaq.