Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti / Ğ

Cəmi – 19414, məqalələr «Ğ» – 2