Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti / İQ

Cəmi – 19414, məqalələr «İQ» – 40