Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti / AT

Cəmi – 19414, məqalələr «AT» – 35