Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti / M

Cəmi – 19414, məqalələr «M» – 3467