Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti / N

Cəmi – 19414, məqalələr «N» – 1008