Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti / PE

Cəmi – 19414, məqalələr «PE» – 26