Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti / Z

Cəmi – 19414, məqalələr «Z» – 561