Слово A в словаре арабских и персидских слов азербайджанской литературы.

ə. fars və əski Azərbaycan əlifbalarının 1-ci hərfi.

 
AB →

f. 1) su; 2) ərimiş, əzgin; 3) göz yaşı; 4) şərab; 5) m. lətif, yüngül (su haqqında).