Слово ABA в словаре арабских и персидских слов азербайджанской литературы.

ə. «əb» c. atalar, ata-baba.

← AB

f. 1) su; 2) ərimiş, əzgin; 3) göz yaşı; 4) şərab; 5) m. lətif, yüngül (su haqqında).

ABAD →

ABAD1 ə. «əbəd» c. həmişəlik olanlar. ABAD2(AN)1 f. bax abadə.

Həmin söz digər lüğətlərdə: