Слово ABADƏ в словаре арабских и персидских слов азербайджанской литературы.

f. tir-tikintisi olan, şen.

← ABADAN

ABAD2(AN)1 f. bax abadə. ABADAN2 f. 1) abad olan yer; 2) əhali yaşayan, məskun yer.

ABADİ →

f. abad olma, abadlıq.