Слово ABCO в словаре арабских и персидских слов азербайджанской литературы.

f. arpa suyu, pivə.

← ABBƏND

f. suyun qarşısına çəkilən bənd.

ABDAL →

ə. 1) dərviş, qələndər; 2) yüngül söyüş kimi işlədilir.