Слово ABDAN в словаре арабских и персидских слов азербайджанской литературы.

f. ovdan.

← ABDAL

ə. 1) dərviş, qələndər; 2) yüngül söyüş kimi işlədilir.

ABDAR →

f. 1) sulu; 2) m. məlahətli, axıcı (səs, şeir və s. haqqında).