Слово ABDƏST в словаре арабских и персидских слов азербайджанской литературы.

f. dəstəmaz bax qüsl (1-ci mənada).

← ABDAR

f. 1) sulu; 2) m. məlahətli, axıcı (səs, şeir və s. haqqında).

ABDƏSTAN →

f. dəstəmaz almaq üçün lüləkli və qulplu qab.