Слово ABGUŞT в словаре арабских и персидских слов азербайджанской литературы.

f. ətsuyu, bozbaş.

← ABGUN

f. 1) abı, mavi, göy; 2) maye, duru.

ABXOR →

f. 1) su içilən yer, bulaq üstü, çay kənarı; 2) su içmək üçün qab, su qabı.