Слово ABXOR в словаре арабских и персидских слов азербайджанской литературы.

f. 1) su içilən yer, bulaq üstü, çay kənarı; 2) su içmək üçün qab, su qabı.

← ABGUŞT

f. ətsuyu, bozbaş.

ABİ →

f. 1) sulu, suya aid olan; 2) su rəngində, abı.