Слово AĞAZ в словаре арабских и персидских слов азербайджанской литературы.

f. əsli a. 1) başlanma, başlanğıc; 2) ilk, əvvəl.

← AGƏH

f. agah.

AĞƏŞT →

AĞƏŞT(Ə), AĞİŞTƏ f. 1) islanmış, bulanmış; 2) qarışmış, birləşmiş.