Слово AİD в словаре арабских и персидских слов азербайджанской литературы.

AİD1

ə. qayıdan, dönən.

AİD2

ə. nisbəti, əlaqəsi olan.

← AXİRZƏMAN

ə. 1) dünyanın sonu, qiyamət; 2) şiələrin sonuncu – 12-ci imamı Mehdinin ləqəbi.

AİDƏ →

ə. gəlir, qazanc, mədaxil.