Слово ANÇE в словаре арабских и персидских слов азербайджанской литературы.

f. o ki… o şey ki…

← AN

AN1 ə. 1) göz yumub-açınca, çox az zaman; 2) vaxt, zaman. Ani-vahid bir an, azacıq bir zaman. AN2 f.

ANƏNFANƏN →

ə. hər göz yumub-açınca, hər an, anbaan.