Слово ÇAÇİKƏMAN в словаре арабских и персидских слов азербайджанской литературы.

f. Daşkənddə düzəldilmiş kaman.

← Ç

f. fars və əski Azərbaycan əlifbalarının 7-ci hərfi.

ÇAH →

f. 1) quyu; 2) çənə çuxuru; zənəxdan.