Слово ÇAKƏR в словаре арабских и персидских слов азербайджанской литературы.

f. qul, kölə; qulluqçu, xidmətçi, nökər.

← ÇAK-ÇAK

f. cırıq-cırıq, yırtıq-yırtıq.

ÇAKƏRANƏ →

f. qulcasına, köləcəsinə; nökərcəsinə, qulluqçu kimi.