Слово ÇARGAV в словаре арабских и персидских слов азербайджанской литературы.

f. dörd öküz qoşulmuş araba, cüt və s.

← ÇARƏSAZ

f. çarə edən, tədbir görən.

ÇARGUŞƏ →

f. 1) dörd bucaq, dörd tərəf; 2) dördbucaqlı, dördkünclü, dördtinli.