Слово ƏALİ в словаре арабских и персидских слов азербайджанской литературы.

ə. «əla» c. 1) əlalar, yaxşılar; 2) m. böyük adamlar, böyüklər.

← ƏADİ

ə. «əda» c. düşmənlər, rəqiblər.

ƏAZİM →

ə. «əzim» c. böyüklər, əzəmətlilər.