Слово LACİVƏRDİ в словаре арабских и персидских слов азербайджанской литературы.

f. lacivərd rəngində, göy (rəng).

← LACİVƏRD

f. 1) mavi rəngli qiymətli daş; 2) mavi rəng; mavi.

LAEH →

ə. 1) parlayan, parlaq; 2) xatirə gələn, yada düşən.