Слово LAƏLAC в словаре арабских и персидских слов азербайджанской литературы.

ə. çarəsiz, əlacsız; sağalmaz, sağalması mümkün olmayan.

← LAƏQƏLLƏN

ə. heç olmazsa.

LAF →

f. 1) boş söz; boşboğazlıq, laqqırtı; 2) söz-söhbət, danışıq.