Слово VAGÜZAR в словаре арабских и персидских слов азербайджанской литературы.

ə. həvalə, öhdəsinə qoyma.

← VAGİRƏ

f. növhə, mərsiyə, yaxud nəğmə oxunarkən təkrar edilən son beyt və ya beytlər.

VAH →

VAH1 f. vay! ay! VAH2(Ə) ə. səhrada suyu və yaşıllığı olan yer.