Azərbaycan kişi adlarının izahlı lüğəti

Cəmi – 6895
Azərbaycan kişi adlarının izahlı lüğəti 2011 ildə çıxan «Azərbaycan şəxs adlarının izahlı lüğəti» (Adın Paşayev, Alimə Bəşirova) kitabın elektron versiyasıdır.
A B C D E F G H K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ç Ö Ü İ Ş Ə