ABAS adının mənası.

qaraqabaq, ciddi; qəzəbli, acıqlı.
← ABAQA

aba və ağa sözlərindən yaranmış, əmi ağa, hörmətli dost deməkdir. «Kətan lifi» mənası da vardır. Elxani hökmdarı Hülakinin oğlu da Abaqa xan (1234-1282) adlanırdı.

ABBAS →

qaraqabaq, ciddi; qəzəbli, acıqlı.